Stulbi

Stulbi, ka stulbi

Depozīts

Jebkurš depozīts nozīmē naudas ieguldījumu.

Vikipēdijā (wikipedia.org) atzīmēts, ka depozīts ir nauda, kas noguldīta ārējā organizācijā. Tā ir kredīts tai pusei, kura naudu nogulda, var tikt paņemts atpakaļ (izņemts), pārskaitīts citai pusei, vai izmantots pirkumam. Termins „depozīts” bieži tiek attiecināts uz banku sektoru, kur depozīti parasti ir finansējuma avots.

Privātpersonām un uzņēmumiem nepieciešama nauda, lai veiktu ikdienas darījumus. Tie nogulda naudu, lai pelnītu ienākuma procentus, izmantojot naudas tirgu. Izšķir dažādus depozītu veidus. Transakciju kontu līdzekļus (Latvijā tos pazīst kā krājkontus) to īpašnieks var izmantot jebkurā laikā. Termiņa depozītiem (Latvijā – depozīti, noguldījumi) ir fiksēti termiņi un procentu likmes. Noguldījumiem uz nakti ir īpašas procentu likmes, tie paredzēti finanšu drošībai.

Pilngadības depozītā nogulda naudu uz noteiktu termiņu uz bērna vārda, un to iespējams papildināt – arī ārpus regulārajiem maksājumiem, ja tādi tiek veikti, kā arī to var darīt citas personas. Parasti pilngadības depozīts tiek izmaksāts, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu. Pilngadības depozītu likmes ir fiksētas kādā noteiktā laika posmā, piemēram, SEB banka piedāvā 3 gadu fiksētu procentu likmi, par nākamajiem gadiem tiek noteiktas papildus likmes.

Tā kā depozīti ir viens no nopietniem ieguldījumu veidiem (fiksēts termiņš, augstāki procenti), pieņemts domāt, ka depozīta īpašniekam ir nauda un sapratne par tās ienesīgumu. Kā redzams iepriekš aprakstītajā, depozītā noguldīta nauda ne vien uzkrājas, bet arī nes peļņas procentus, turklāt ar skaidri noteiktu bankas piedāvājumu ieguldīt daļu aktīvu finanšu instrumentos, bet šī darbība no dažu banku puses tiek nodrošināta ar klienta rūpīgu izvērtēšanu tā atbilstībai finanšu izglītotības noteikumiem. Līdz ar to noguldījumā banka iegūst partneri – savu klientu, kurš ir ieinteresēts noguldījuma pieaugumā personīgi, spriež patstāvīgi un nav vienīgi pasīvs uzkrājuma pieauguma vērotājs.

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *