Stulbi

Stulbi, ka stulbi

Moneza kredīti

Moneza aizdevumu noformēšana sākas internetā. Jums jāreģistrējas Moneza.lv, kur izveidosiet lietotāja kontu. Par sevi Jums jāsniedz tādas ziņas, kā elektroniskā pasta adrese un mobilā tālruņa numurs, kā arī jāizveido parole, ar kuras palīdzību piekļūsiet savam lietotāja kontam. Aizdevējs jāinformē arī par Jūsu ikmēneša ienākumiem, maksājumiem un savu nodarbinātības statusu. Reģistrācijas laikā Jums būs jāpārskaita uzņēmumam 0,01 EUR, kas liecinās par Jūsu konta datiem, un jāapliecina, ka Jums nav parādsaistību citās kredītiestādēs. Reģistrējoties, noteikti izlasiet līguma noteikumus, jo reģistrācijas pabeigšana automātiski nozīmē, ka esat iepazinies un piekrītam aizdevuma nosacījumiem. Pēc reģistrēšanās Jums jāiesniedz pieteikums aizdevējam, kas izdarāms trīs veidos: ar īsziņas palīdzību, zvanot uz klientu apkalpošanas centru vai turpinot izmantot internetu, iesniedzot pieteikumu vietnē Moneza.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas aizdevējs nosūtīs uz Jūsu norādīto pasta un/vai e-pasta adresi aizdevuma apmēru, maksājumu grafiku un Eiropas patēriņa kredīta standarta informāciju par izvēlēto kredīta summu.

Ikmēneša procentu likme atkarībā no izvēlētās aizdevuma summas un izvēlētā apmaksas termiņa ir ~ 8-11 % mēnesī. Nokavējuma nauda ir 0,49 % no kavētās aizdevuma pamatsummas.

Ātrā jeb īstermiņa aizdevuma mērķis ir – kalpot iepriekš neparedzētu, īslaicīgu finanšu problēmu risināšanai. Piemēram, brīdī, kad Jūsu algas izmaksa aizkavējas, bet nauda nepieciešama ikmēneša rēķinu nomaksai un pārtikas izdevumiem.  

Līgums paredz arī atteikšanos no kredīta 14 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža bez papildu samaksas. Ja varat atmaksāt kredītu pirms termiņa, arī to varat izdarīt, trīs darba dienas pirms tam brīdinot aizdevēju par savu lēmumu. Šādā gadījumā aizdevuma izmaksas tiks samazinātas proporcionāli laikam no aizdevuma pirmstermiņa atmaksas brīža līdz grafikā noteiktajam pēdējam atmaksas datumam.