Stulbi

Stulbi, ka stulbi

Moneza.lv kredīts 2017. gadā

FinansesJau viens raksts ir tapis par moneza kredītiem. Katram ir iespēja salīdzināt, kas ir mainījies uz labu vai sliktu. Pēc stulbi domām, ir pamats domāt, ka moneza ir mainījies tikai un vienīgi uz labo pusi, kā arī iepriekš bija diezgan labs aizdevējs, kur aizņemties naudu.

Moneza.lv savu kredītu sauc arī par lēno kredītu, alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju vidū tādējādi izceldams savu pakalpojumu. Būtībā ātrā kredīta ideja ir visu nebanku aizdevumu izsniedzēju atbalstīts pakalpojums, jo salīdzinot ar banku pakalpojumiem, šie kredīti ir iegūstami īsākā laika posmā. Arī Moneza.lv kredītu, līdzīgi kā daudzu citu ātro kredītu izsniedzēju aizdevumus, var saņemt 15 minūšu laikā.

Aizņēmējam ir iespēja atteikties no aizdevuma 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, samaksājot aizdevējam pilnu aizņēmuma summu un procentu maksājumus par laiku no kredīta līguma noslēgšanas līdz dienai, kad kredīts pilnībā atmaksāts. Arī pirmstermiņa aizdevuma atmaksas gadījumā aizņēmējs ir tiesīgs uz kredīta izmaksu taisnīgu samazinājumu. Trīs darba dienas iepriekš brīdinot Moneza.lv, rakstot uz e-pasta adresi info@moneza.lv, pirmstermiņa aizdevums jāapmaksā, ietverot tajā pilnu kredīta apmaksu un procentus par izmantoto kredītu proporcionāli dienu skaitam mēnesī, kad kredīts tiek atmaksāts.

Moneza.lv ir atbildīgas aizņemšanās prakses atbalstītājs, savā vietnē iesakot saviem klientiem aizņemties, rūpīgi izvērtējot kredīta nepieciešamību un atmaksas iespējas. Atbildīgas aizņemšanās pamatprincipos lūgts ņemt vērā, ka aizņēmums nav papildu peļņas iespēja, bet gan sniedz palīdzību īstermiņa finanšu problēmu risināšanā. Arī Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju asociācija, kuras biedrs ir Moneza.lv, piedāvā finanšu pratības konsultācijas ātro kredītu ņēmējiem. Ieteicams ar izpratni iepazīties ar pieejamo informāciju, lai kredīta atmaksa vienmēr būtu veiksmīga.

Sākot ar pirmo kredīta grafikā norādītā maksājuma kavējuma dienu aizdevējs aprēķina nokavējuma procentus, kas sastāda ne vairāk par 0,49 procentiem no kavētās pamata summas dienā, kā arī nepārsniedz ierobežojumu 36 procentus virs procentu likmes gadā. Kavējuma maksājumi tiek aprēķināti līdz dienai, kad kavētais maksājums tiek apmaksāts vai kad vēl nesamaksāto kavējumu procentu summa sasniedz vēl neatmaksātās pamatsummas lielumu. Ja aizdevuma, procentu vai citu līgumā norādīto summu maksājums tiek kavēts vairāk kā 14 dienas, aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt nekavējošu kredīta atmaksu līdz ar procentiem par faktisko kredīta izmantošanas laiku.

Aizņemoties atbildīgi, jāizvērtē sava maksātspēja, jāaprēķina ikmēneša tēriņi un, iespējams, to lietderība, lai kredīta maksājumi tiktu veikti laikā.